Digitalizacija upravljanja dokumentov

Sandra Jordan

Samo Bobek

Simona Sternad Zabukovšek

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 4 | Stran(i): 19-27

digitalizacija bančnega poslovanja digitalizacija upravljanja dokumentov


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina