Poslanstvo

Revija Bančni vestnik

 • je specializirana strokovna revija za področje bančništva in denarništva,
 • izhaja enkrat mesečno v slovenskem jeziku, tematske in mednarodne številke pa tudi v angleškem jeziku,
 • članice združenja in druge institucije s svojim delom in aktivnostjo preko te specializirane revije redno seznanjajo gospodarske družbe, državljane in strokovno javnost,
 • spodbuja javno diskusijo o vprašanjih bančništva in financ,
 • pospešuje strokovno izobraževanje bančnih uslužbencev in finančnih strokovnjakov v drugih institucijah, ki sodelujejo s članicami združenja,
 • prispeva k uveljavljanju sodobnih bančnih metod v bančni industriji.

Temeljna izhodišča uredniške politike so

 • prizadevanja, da revija Bančni vestnik v okviru tem, ki jih obravnava, prispeva k uveljavljanju uspešnega, tržnega načina finančnega poslovanja,
 • odprtost revije, v kateri enakovredno izražajo svoja mnenja o različnih strokovnih vprašanjih vse finančne organizacije, ne glede na to, ali so izdajateljice revije,
 • strokovnost revije; avtorji prispevkov s svojimi stališči, načinom obdelave in dokumentiranostjo prispevajo k reševanju različnih strokovnih dilem izdajateljic revije, gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • aktualnost revije, ki je zagotovljena z objavo soočanj različnih strokovnih pogledov na vprašanja s področja bančništva in financ,
 • dostopnost revije širokemu krogu bralcev, uslužbencev in menedžerjev v institucijah - izdajateljicah in drugih organizacijah. Uredništvo revije se v tem okviru loteva obdelave teoretičnih in splošnih vprašanj finančne narave, ki so razumljivi čim širšemu krogu bralcev.