Navodila za uporabo spletne strani Bančni vestnik

Začetna stran

Na tej strani so objavljeni članki iz aktualne edicije. S klikom na »Preberi članek« lahko registrirani uporabniki preberete posamezni članek, neregistrirani uporabniki pa pridobite možnost registracije ali nakupa posameznega članka.

Iskalnik

Simbol za iskalnik (povsem desno zgoraj) omogoča splošno iskanje po celotnem e-arhivu Bančnega vestnika. To je primerno orodje za iskanje člankov, pri katerih se ne želite osredotočiti zgolj na avtorja ali naslov, ampak želite iskati v splošnem po vseh kriterijih.

E-arhiv

E-arhiv vam omogoča naprednejše  in natančnejše iskanje po digitalnem arhivu Bančnega vestnika. Iščete lahko po kriterijih kot so avtor, naslov, letnik ali leto izida, številka ter po vsebini besedil.
Iskanje po avtorju članka je možno po njegovem imenu, priimku ali imenu in priimku. Naslov lahko vsebuje le del celotnega naslova ali le del besede katere izmed besed v naslovu. Iskanje po letniku deluje na dva načina. Uporabnik lahko išče po letu izdaje ali letniku revije, npr. 1981 ali 30. Iskanje po vsebini omogoča najbolj natančno obliko iskanja, saj bo iskalnik v tem načinu iskanja lociral članke, ki vsebujejo v besedilu izbrani iskani niz.
Polja kot so Avtor, Naslov, Letnik in Številka se pri iskanju združujejo in se upoštevajo vsa hkrati, medtem, ko je iskanje po vsebini izključujoče.

Bibliografija

Bibliografija vsebuje kronološki pregled vseh publikacij, urejenih po letu izdaje in številkah znotraj katerih se nahajajo kazala člankov. Bibliografija vam omogoča raznolik način raziskovanja publikacij po letnikih.
Digitalni arhiv Bančnega vestnika je shranjen v ang. Portable Document Format (PDF) formatu. Za ogled člankov potrebuje uporabnik nameščen Acrobat Reader, ki ga je mogoče sneti na naslovu http://get.adobe.com/reader/.
Vse publikacije Bančnega vestnika od vključno številke 10 iz leta 2002, so bile digitalno obdelane s tehnologijo OCR (ang. Optical Character Recognition), kar pomeni, da je možno posamezne dele besedil v PDF formatu označiti kot besedilo in ga prenesti na odložišče (ang. Clipboard). Zaradi slabe kvalitete tiska starejših izvodov, celotnega besedila z uporabo OCR ni bilo možno kvalitetno prepoznati. V izogib tovrstnim težavam, so dokumenti PDF pripravljeni v načinu "slika nad besedilom" (ang. "Image over Text"), kar pomeni, da je bralcu na voljo izvod, kakršen je videti v originalu. V večini primerov je možno vso besedilo in tabele označiti ter prenesti na odložišče za uporabo v drugih orodjih.

Nakup člankov

Članke lahko kupite s plačilnimi karticami. Nakup opravite tako, da izberete članek ali vrsto naročnine na revijo.  Izbrani članek ali naročnina je na voljo takoj po nakupu.

Pomoč in vprašanja

Vaša vprašanja, prošnje, pripombe in reklamacije naslovite na naslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si.