O reviji

Bančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo
Revija Bančni vestnik je znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja bančništva in financ. Indeksirana je v uveljavljeni bazi EconLit.

ISSN: 0005-4631

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

Odgovorna urednica:
Mateja Lah Novosel
Azra Beganović, strokovna sodelavka

Naslov uredništva:
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Uredništvo Bančnega vestnika
Šubičeva ul. 2, SI - 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 24 29 705
Faks: +386 (0)1 24 29 713
E-pošta: bancni.vestnik@zbs-giz.si

Uredniški odbor

Dr. Primož Dolenc, Banka Slovenije (predsednik)
Mag. Andrej Krajner, Nova Ljubljanska banka d.d.
G. Boštjan Leskovar, SKB banka d.d.
Dr. Damjan Kozamernik, SID banka d.d. (namestnik predsednika)
Dr. Vasja Rant, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Dr. Igor Stubelj, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem
Dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mag. Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije
Dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Dr. Matej Drašček, Hranilnica Lon d.d.

Mednarodni uredniški odbor

prof. dr. Saša Žiković, Ekonomska fakulteta, Univerza na Rijeki,
prof. dr. Anita Maček, Institute of banking and insurance industry, Graz, Austria,
prof. dr. Hans Jorg Thieme, Henrich Heine Universitat Dusseldorf,
dr. Matija Lozej, Central bank of Ireland,
dr. Jurij Bajec, Ekonomski institut in Ekonomska fakulteta Beograd,
dr. Milorad Katnić, University Donja Gorica, Montenegro,
dr. Dubravko Radošević, Ekonomski institut Zagreb in Ekonomska fakulteta Zagreb