Splošni pogoji poslovanja na spletnem mestu www.zbs-giz.si

Pravno obvestilo

Podatki objavljeni v Bančnem vestniku so zgolj informativne narave, zato Združenje bank Slovenije in Bančni vestnik ne jamčita za njihovo pravilnost in ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnost in točnost objavljenih podatkov ali trditev.

Bančni vestnik se s posebno skrbnostjo zavzema zagotavljati visoke etične in kvalitetne standarde pri publiciranju objavljenih prispevkov.

Spletna stran Bančnega vestnika je intelektualna lastnina Združenja bank Slovenije. Razmnoževanje publikacije v celoti ali deloma ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira.

Podatki o izdajatelju

V vlogi prodajalca na spletnem mestu https://www.zbs-giz.si, nastopa Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS), Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI94705631, matična številka: 5003920000.

Telefon: (0)1 24 29 705
Email: bancni.vestnik@zbs-giz.si

Opredelitev pojmov

Tiskana edicija – revija, ki izhaja v papirni obliki.

Digitalna edicija – revija, ki izhaja v digitalni obliki in se ne dostavlja na otipljivem nosilcu podatkov.

Prodajna cena – na posameznih tiskanih edicijah izdajatelja so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5 % DDV.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje na tiskano ali digitalno edicijo Bančnega vestnika in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po navadni ali elektronski pošti na želeni naslov. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik ne glede na to, ali je tudi dejanski prejemnik naročene številke revije.

Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.

Naročniško razmerje – naročniško razmerje se vzpostavi s plačilom naročnine.

Opredelitev edicij izdajatelja za naročniško razmerje

Bančni vestnik – revija v slovenskem jeziku. Letno izide 12 številk, od tega sedem enojnih, dve dvojni (januar/febrar in julij/avgust) ter ena mednarodna.

Special Issue of Bančni Vestnik in English Language– mednarodna izdaja revije, ki izide  v angleškem jeziku enkrat letno, praviloma novembra.

Splošne opredelitve

Naročanje

Naročilo je zahtevek za naročilo na revijo preko spletne strani s strani naročnika.  Naročilo je mogoče na spletni strani www.zbs-giz.si  vse dni v tednu, nepretrgoma (24/7), kar pomeni, da lahko naročnik opravi svoj nakup kadarkoli.

Študenti imajo 50-odstotni popust ob predložitvi potrdila o vpisu. Vse cene so v evrih (EUR) in vsebujejo DDV.

Kupoprodajna pogodba med Združenjem bank Slovenije in naročnikom je sklenjena v trenutku, ko naročnik poravna naročnino. Od tega trenutka so za tekoče koledarsko leto vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Združenje bank Slovenije kot za kupca. Naročniško razmerje se avtomatično podaljša, v kolikor naročnik ne odpove naročnine do konca koledarskega leta.

Naročnik začne prejemati naročeno tiskano edicijo predvidoma tri (3) delovne dni po prejemu naročila in v odvisnosti od datuma izida revije.

Ob nakupu na spletni strani www.zbs-giz.si, kupec (naročnik) mora navesti sledeče podatke:

 1. ime in priimek,
 2. organizacija,
 3. ulica in hišna številka,
 4. pošta in kraj,
 5. država,
 6. e-pošta,
 7. davčna zavezanost.

Pomembno je, da so navedeni podatki kupca pravilni, popolni in ažurni, saj v nasprotnem primeru nakupa ni mogoče izvesti in bo preklicano.

V primeru sprememb že posredovanih podatkov je kupec dolžan sporočiti spremembe izdajatelju (tudi na spletnem profilu kupca) v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 8 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Tiskano edicijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prišteje stroške poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije.

Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacij za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne more upoštevati.

Vrste uporabnikov

Pravico do nakupa imajo samo registrirani člani.

Ob registraciji pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte, ter geslo, ki si ga določi sam. Če želi uporabnik naslov e-pošte ali geslo kadarkoli zamenjati z drugim, lahko to stori v svojem uporabniškem profilu.

Dostopnost informacij

Naročniku bo na njegovo zahtevo Združenje bank Slovenije zagotovilo naslednje informacije:

 • ime in sedež ZBS, matično in davčno številko,
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • dostopnost revij in člankov.

Nakup, plačilo in menjava

Odstop od pogodbe in zamenjava artiklov

Skladno z določili zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Če kupec odstopi od pogodbe, mu bodo vrnjena vsa opravljena plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil. ZBS bo plačilo vrnilo takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 8-ih dneh po prejemu vrnjenih izvodov revije. Zahtevek se v navedenem roku pošlje na e-naslov bancni.vestnik@zbs-giz.si.

Stvarna napaka

Naročnik mora ZBS o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku. Naročnik mora hkrati omogočiti pregled revije.
Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Načini plačila

Združenje bank Slovenije omogoča naslednje načine plačila:

 • predračun
 • račun
 • WSPay (plačilo preko plačilnih kartic)

Načini plačila

Varstvo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 - Uredba in izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov

WSPay kot izvajalec avtorizacije in plačil s kreditnimi karticami obravnava osebne podatke kot izvajalec obdelave in z njimi ravna skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 in skladno s strogimi pravili Pravilnika PCI DSS L1 o varstvu vpisa in prenosa podatkov.

WSPay uporablja certifikat SSL z 256-bitno enkripcijo in kriptografski protokol TLS 1.2, ki je najvišja stopnja varstva pri vpisu in prenosu podatkov.

Osebni podatki, ki se uporabljajo za avtorizacijo in plačilo oziroma izpolnjevanje obveznosti po pogodbi ali na podlagi pogodbe, so zaupni.

WSPay ne obdeluje in ne uporablja osebnih podatkov, razen za izvajanje pogodbe o avtorizaciji in plačilu.

WSPay jamči za izpolnjevanje vseh zahtev, opredeljenih z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov za obdelovalce osebnih podatkov, predvsem pa za izvajanje vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar potrjuje s certifikatom PCI DSS L1.

Dostava

ZBS za dostavo na dom uporablja podjetje Pošta Slovenije d.o.o., katerega običajni delovni čas dostave je vsak delovnik med 08.00 in 16.00 uro.

Ob nedeljah in praznikih se dostava naročenih izvodov ne izvaja.

Dostava bo opravljena na naslov, ki ga bo v postopku nakupa določil naročnik.

Rok dostave

Naročila, ki imajo označeno plačilo po predračunu pošljemo po prejetem nakazilu na TRR račun Združenja bank Slovenije.
Naročila izvedena med vikendom in prazniki odpravi izdajatelj naslednji delovni dan.

Opozorilo: ti pogoji ter stroški veljajo izključno za področje Republike Slovenije.

Zasebnost

Združenje bank Slovenije spoštuje zasebnost svojih naročnikov ter v okviru tega njihovo pravico do zaupnosti in varstva osebnih podatkov. Zavezujemo se k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje v namen nakupa in kontaktiranja ZBS. Osebni podatki se obdelujejo in shranjujejo pa se v skladu z zakonsko določenimi pravili.

ZBS zagotavlja varnost podatkov, ki jih uporabniki pošiljajo v okviru elektronskih postopkov. Vsak registriran uporabnik ima dostop do svojih osebnih podatkov, ki si jih lahko po želji ažurno ureja; svoje podatke lahko popravlja, spreminja in izbriše v okviru profila, katerega si odpre ob prijavi na spletnem mestu www.zbs-giz.si. Podatki uporabnika bodo shranjeni skladno s potrebami za zagotavljanje storitev kot to zahteva zakon. Po koncu tega roka bodo uporabniški podatki izbrisani.

Kontaktna oseba je Mateja Lah Novosel, dosegljiva preko elektronske pošte: bancni.vestnik@zbs-giz.si.

Pristojnost sodišča

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bosta mogli doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Potrošnike v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.