Racionalni model odločanja in vpliv čustvene inteligentnosti

Danijela Brečko

Izid: 2024 | Izid: 73 | Številka: 4 | Stran(i): 26-32


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina