Primerljivost ESG ocen različnih bonitetnih agencij

Aleš Berk Skok

Sara Gavranić in Marko Košak

Izid: 2023 | Izid: 72 | Številka: 6 | Stran(i): 8-14


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina