Zavzetost zaposlenih kot možnost izboljševanja poslovne uspešnosti finančnih institucij (2)

Ana Marija Gričnik in Simona Šarotar Žižek

Izid: 2023 | Izid: 72 | Številka: 4 | Stran(i): 23-36


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina