Zagotavljanje dostopnosti je spodbuden izziv

Andreja Zapušček Černe

Izid: 2023 | Izid: 72 | Številka: 3 | Stran(i): 3-4

dostopnost do bančnih proizvodov in storitev


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina