Kultura trajnostnih sprememb in inovacij v banki

Ram Dušić Hren in Daniela Bervar Kotolenko:

Izid: 2023 | Izid: 72 | Številka: 3 | Stran(i): 5-8

spremembe; inovacije trajnost


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina