Analiza digitalne transformacije poslovnih modelov bank z modelom Canvas

Aleksandra Amon

Samo Bobek

Timotej Jagrič in Simona Sternad Zabukovšek

Izid: 2023 | Izid: 72 | Številka: 1-2 | Stran(i): 21-28

Digitalna transformacija


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina