Poznavanje in uporaba orodij coachinga krepi uspeh in zavzetost generacije Y in Z

Petra Cajnko

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 7-8 | Stran(i): 48-55

coaching generacija Y generacija Z


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina