Podatkovno rudarjenje v bančništvu

Tadej Roškarič

Simona Sternad Zabukovšek

Samo Bobek

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 7-8 | Stran(i): 31-37

podatkovno rudarjenje podatkovno rudarjenje v bančništvu


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina