Uporaba nekaterih temeljnih načel obligacijskega prava v bančnih poslih

Boštjan J. Turk

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 4 | Stran(i): 5-7

obligacijska načela


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina