Analiza kapitalske regulacije na primeru evropskih in ameriških bank

Ksenija Klajder

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 4 | Stran(i): 36-43

kapitalska reuglacija kapitalska ustreznost


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina