Tehnologije veriženja blokov finančnih storitev

Aljaž Tišler

Simona Sternad Zabukovšek in Samo Bobek

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 6 | Stran(i): 13-22

blockchain tehnologija veriženja blokov


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina