Samuelsonov interakcijski model multiplikatorja in akceleratorja

Janko Marovt

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 6 | Stran(i): 8-12

akcelerator karakteristična enačba konjunkturni cikli linearna diferenčna enačba model gospodarske rasti multiplikator

V članku bomo predstavili Samuelsonov interakcijski model multiplikatorja in akceleratorja, ki velja za enega izmed prvih modelov gospodarske rasti.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina