Intervju s predsedniki uprav slovenskih bank in hranilnic: O pomenu Bančnega vestnika pri poslovanju bank in hranilnic

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 5 | Stran(i): 7-8

70 let Bančnega vesnika

Intervju s predsedniki in predsednicami uprav slovenskih bank in hranilnic na temo 70 let Bančnega vesnika.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina