Nove regulatorne smernice o odobravanju posojil, Drugo dejanje: »Objava« (3. del)

Kristijan Hvala

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 4 | Stran(i): 5-14

bonitetna ocena EBA EBA smernice kreditno tveganje presoja kreditne sposobnosti upravljanje tveganj

V pričujočem sklepnem delu predstavljamo, kako se je evropski bančni organ odzval na številne pobude, komentarje in vprašanja, ki so jih v okviru javnega posvetovanja o novih smernicah s področja odobravanja in spremljanja kreditov izrazili mnogi in raznoliki deležniki...

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina