Pregled trajnostnega okvirja EU

Nina Kelemen

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 3 | Stran(i): 14-19

finančne inštitucije trajnost znižveanje ogljičnega odtisa

Leto 2020 je bilo ključno za prihodnje trajnostno delovanje evropskih finančnih institucij, saj je Evropska komisija v skladu s cilji zniževanja ogljičnega odtisa predstavila regulativni okvir s ciljem večjega vključevanja trajnostnih dejavnikov v naložbene procese.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina