Nove regulatorne smernice o odobravanju posojil Drugo dejanje: »Objava« (2. del)

Kristijan Hvala

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 3 | Stran(i): 5-13

EBA smernice kreditna spodobnost kreditno tveganje upravljanje tveganj

Maja lanskega leta je Evropski bančni organ (EBA) objavil končno besedilo novih regulatornih smernic, ki enotno urejajo postopke odobravanja posojil in njihovega spremljanja v Evropski uniji...

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina