Improving Financial Inclusion in Peru: What Can be Learned from Nubank in Brazil and M-PESA in Kenya

Patricia Vilcanqui Velásquez

Vito Bobek and Tatjana Horvat

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 10 | Stran(i): 30-35

Emerging Markets Financial Inclusion FinTechs M-PESA Nubank


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina