Analiza razvojnih trendov mobilnih denarnic (2)

Sabina Šuster

Simona Sternad Zabukovšek in Samo Bobek

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 10 | Stran(i): 36-43

Mobilne denarnice sodobne oblike plačevanja trendi na področju plačil


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina