Private Firm Valuation: Peer Selection Strategies and Industry Benchmarks

Stefan O. Grbenic and Timotej Jagrič

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 7-8 | Stran(i): 28-36

Private Firm Valuation: Peer Selection Strategies and Industry Benchmarks

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina