Koronakriza, gospodarstvo in banke

Andrej Lasič in Kristijan Hvala

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 6 | Stran(i): 3-4

banke korona virus kriza

Uvodnik na temo vpliva korona krize na banke.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina