Osebna blagovna znamka

Katja T. Pintar

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 4 | Stran(i): 16-19

kariera osebna blagovna znamka

Podobno kot pri blagovni znamki podjetja je osebna blagovna znamka neotipljiva spremenljivka, ki povečuje tržno vrednost posameznika in je hkrati velika priložnost za doseganje kariernih ciljev.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina