Integracija trajnosti v strategijo in poročanje družb

Gregor Pipan

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 3 | Stran(i): 4-16

krožno gospodarstvo trajnost

Evropska komisija je v sklopu izpolnjevanja pariških podnebnih ciljev sprejela Akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti. Gre za paket nove oz. osvežene regulative, katere glavni namen je preusmeritev zasebnega kapitala v naložbe.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina