GRI Standards for sustainability reporting and their application in the banking sector

Eva Volmajer

Matjaž Denac and Gregor Radonjič

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 11 | Stran(i): 67-73

banking sector GRI Standards non-financial reporting Slovenia sustainability reporting

Banks participate in environmental burden in many ways, direct and indirect...

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina