Nove regulatorne smernice pri odobravanju posojil / Prvo dejanje: »Posvetovalni proces« (3. del)

Kristijan Hvala

Izid: 2020 | Izid: 69 | Številka: 1-2 | Stran(i): 4-13

EBA Evropski bančni organ kreditna politika kreditna sposobnost kreditno tveganje notranje upravljanje odobravanje posojil regulatorna pravila smernice spremljava posojil

Prispevek iz lanske oktobrske in decembrske številke Bančnega vestnika nadaljujemo z normativnim opisom vsebine zadnjih dveh poglavij predloga novih smernic organa EBA o odobravanju in spremljavi posojil. Ob tem podajamo kratek komentar, nekaj opozoril in primerjavo predvidenih priporočil z vsebino obstoječih regulatornih tekstov.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina