Culture, Institutions and Foreign Direct Investment in Slovenia

Zoran Vaupot

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 9 | Stran(i): 36-46

FDI informal institutions national culture public opinion Visegrád countries

Ko analiziramo obseg vhodnih tujih neposrednih naložb (TNN) v primerjavi z družbenim bruto proizvodom za Slovenijo in članice Višegrajske skupine, opazimo velike razlike. Glaven zaključek je, da lahko pomanjkanje TNN v Sloveniji v večji meri pripišemo slovenskim posebnostim, kot pa pomembnim kulturnim razlikam z višegrajskimi državami.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina