Pravna ureditev in varstvo poslovne skrivnosti

Metka Stegovec

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 7-8 | Stran(i): 24-29

Direktiva 2016/943 poslovna skrivnost pravna ureditev poslovne skrivnosti v Sloveniji in izbranih državah

Poslovna skrivnost pomeni strokovno znanje in izkušnje ter dragocene poslovne informacije, ki imetnikom omogočajo večjo konkurenčnost in uspešnost na trgu in s tem povečujejo donosnost. Zato je v interesu imetnikov poslovnih skrivnosti, da te ostanejo nerazkrite oziroma zaupne. Poslovne skrivnosti so varovane na nacionalni ravni vsake države posebej in v pravu Evropske Unije, ki zavezuje države članice ter na mednarodni ravni, kjer so z različnimi sporazumi zavezane države pogodbenice.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina