Vpliv digitalizacije na delovna razmerja (5)

Teja Šeško

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 4 | Stran(i): 30-40

delovna razmerja delovni čas delovnopravna zakonodaja varnost in zdravje pri delu vpliv digitalizacije na delovna razmerja zasebnost na delovnem mestu

Digitalizacija je delodajalcem olajšala nadzor nad zaposlenimi, vendar delodajalci nimajo neomejene pravice do nadzora nad zaposlenimi, saj zaposleni upravičeno pričakujejo nekaj zasebnosti pri delu. Tehnološki razvoj je prinesel nove vrste kršitev obveznosti zaposlencev, ki so večinoma povezane z uporabo interneta.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina