Notranji revizorji na poti k modrosti

Manica Novak

Boža Korbar

Nataša Mohorčič Zobec in Metka Turk

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 4 | Stran: 3

notranja revizija

Uvodnik govori o razvoju notranjerevizijske stroke v slovenskih bankah od začetka 90. let prejšnjega stoletja do danes.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina