Politika banke

Ivan Simič

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 12 | Stran: 3

bančno poslovanje kredit politika banke

Uvodnik na temo politike banke pri obravnavanju strank.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina