Bank Business Model Assessment: A Quantitative Approach

Simon Jazbec

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 11 | Stran(i): 85-89

bank bussines model assessment

The current business models of banks are facing changes. ..

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina