Realno o poznavanju osnovnih pojmov distribucije zavarovalnih produktov – raziskava med zavarovalci

Petra Cajnko

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 1-2 | Stran(i): 48-54

distribucija zavarovalnih produktov zavarovalec zavarovalni posrednik zavarovalni zastopnik zavarovalnica zavarovalništvo

Distribucija zavarovalnih produktov (d. z. p.) na trgu je v gospodarsko razvitem svetu pomemben dejavnik in zavarovalništvo kot dejavnost brez dobro organizirane distribucije prek zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter drugih dejavnikov ne more učinkovito funkcionirati. Z vidika etike je bistvenega pomena odgovornost zavarovalnega distributerja do zavarovalcev.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina