Quo vadis notranja revizija?

Matej Drašček

Petra Finžgar

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 1-2 | Stran(i): 4-8

kreditno tveganje notranja revizija obvladovanje tveganj operativno tveganje strateško tveganje tveganja

Ker ima notranja revizija pomembno vlogo pri pravočasnem odkrivanju tveganj in dajanju priporočil za boljše obvladovanje le-teh, se od notranjih revizorjev pričakuje, da so pri svojem delu in ocenjevanju tveganj proaktivni ter da prepoznavajo vsa pomembna tveganja.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina