Eurovalutni denarni trg

Mirjam Rus

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 1-2 | Stran(i): 32-39

eurobanke eurovalutni denarni trg knjižni denar Offshore poslovanje

Eurovalutni denarni trg je največji mednarodni trg denarja in finančnih instrumentov. Deluje »offshore«, zato ni reguliran in ni nadzorovan. Denar ustvarjen na tem trgu se ne všteva v denarne agregate, čeprav imajo eurovalutni denarni tokovi izredno pomemben vpliv na realne in finančne trge, na monetarne sisteme in politike in nenazadnje na politično-ekonomske ukrepe vlad. Eeurovalutni trg ima pomemben vpliv na materialne pogoje življenja vseh ljudi.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina