Vpliv nove gradbene zakonodaje na zavarovanja z nepremičninami

Sonja Gračanić

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 9 | Stran(i): 2-8

93. člen GZ Gradbeni zakon zavarovanje hipoteke z nepremičninami

V decembru 2017 je bila po štirih letih usklajevanja sprejeta sistemska gradbena zakonodaja, ki ureja področje poklicev v gradbeništvu in projektiranju ZAID , gradbeni zakon GZ , ki ureja pogoje za gradnjo, zakon o urejanju prostora ZUreP-2 , ki določa pravila in postopke pri urejanju in posegih v prostor, zakon o evidentiranju nepremičnin ZEN-A ter zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN . Zakaj je ta zakonodaja za bančni sektor pomembna? Zato, ker je v 93.členu GZ zapisano da je za nedovoljen objekt in za neskladno uporabo objekta prepovedani vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi in sklepanje vseh vrst pogodb. Nadalje ta člen nalaga dolžnost notarjem in drugim pravnim osebam, da morajo pred sklenitvijo pogodbe preveriti, ali je za objekt izdano predpisano gradbeno dovoljenje in ali je morda v zemljiški knjigi vpisan kakšen inšpekcijski ukrep v skladu s 94. členom GZ. Da bi razumeli, kaj v praksi to pomeni, kako je možno kljub vsemu opravljati eno izmed osnovnih dejavnosti bančništva (sklepanje kreditnih pogodb z zavarovanjem z nepremičninami), kako izvajanje tega člena GZ vpliva na vrednost nepremičnin, ki so predmet zavarovanja in tudi na kaj zakonodajalci ob pisanju istega člena niso pomislili, bomo poskusili širše predstaviti v tem prispevku.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina