Varno delo zaposlenih v dejavnosti bančništva

Matej Hočevar

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 9 | Stran(i): 9-17

bančna industrija nasilje tretjih oseb upravljanje sistema varnosti in zdravja pri delu usposabljanja zaposlenih varnost zaposlenih v bančništvu

Ta strokovna objava definira primarna tveganja bančne industrije na področju varnosti in zdravja pri delu in prikazuje odgovornosti bank kot delodajalcev, da zagotovijo varne razmere za zaposlene v dejavnosti bančništva. Podana je analiza v bankah prisotnega tveganja nasilja tretjih oseb, predstavljena so ključna varnostna tveganja, kontrolni mehanizmi in dobre prakse razvitejših bančnih korporacij in interesnih ter strokovnih skupin, ki prevzemajo odgovornost za zmanjševanje tveganj, zmanjševanje kadrovskih ter poslovnih izgub in varnostnih incidentov, s ciljem da ustvarijo zdravo in varno delovno okolje za bančne zaposlene.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina