Vse o menici in obračunavanju njenih obresti

Šime Ivanjko in Petra Cajnko

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 7-8 | Stran(i): 37-44

Bančni vestnik konformna metoda obrestovanja lastna menica linearna metoda obrestovanja menica menice obračunavanje obresti obresti Petra Cajnko Šime Ivanjko trasirana menica

Menica je prisotna na trgu že več kot 700 let pa je še vedno neznanka, zaradi katere mnogi dolžniki izgubljajo premoženje, upniki pa zaradi napak pri izpolnjevanju bianko menic nimajo od nje pričakovane koristi. Sodna praksa nima vedno enotnega stališča o posameznih spornih vprašanjih. V prispevku bomo predstavili vsebino in pomen posameznih meničnih opravil kot tudi razliko med trasirano in lastno menico. V nadaljevanju bomo navedli osnovne sestavne dele trasirane menice. Teoretične dele prispevka bomo končali z odgovori na vprašanje, zakaj je dospelost plačila iz menice pomembna. Na podlagi zapisanega bomo lažje prešli iz teorije v prakso, kajti v empiričnem delu prispevka bomo na podlagi matematičnih izračunov prikazali, zakaj je pomembno, da vemo o vlogi obresti in po kateri metodi se bodo obračunavale obresti menice. Vse zapisano je podlaga, da preprečimo napake, ki lahko škodujejo strankam v meničnih postopkih.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina