Politični pritiski na notranjo revizijo: kako jih prepoznati in upravljati?

Polona Pergar Guzaj

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 6 | Stran(i): 2-4

Bančni vestnik banke notranja revizija Politični pritiski na notranjo revizijo: kako jih prepoznati in upravljati? Polona Pergar Guzaj

Polona Pergar Guzaj, Politični pritiski na notranjo revizijo: kako jih prepoznati in upravljati?

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina