Osebnost in osebnostni razvoj zaposlenega

Simona Šarotar Žižek in Živa Veingerl Čič

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 6 | Stran(i): 22-34

Bančni vestnik osebnost osebnostni razvoj zaposleni v bančništvu

Zaposleni v bančnem sektorju so posamezniki z osebnostjo. Osebnost je celota človekovih relativno trajnih telesnih, vedenjskih in duševnih značilnosti in je kot takšna trajna in stabilna: vsakemu človeku daje njemu lastno istovetnost (osebnostno identiteto), po kateri ga prepoznamo in po kateri se razlikuje od vseh drugih. Osebnostne značilnosti zaposlenih, ki so obenem ponudniki ponudnikov storitev, vplivajo na oceno kakovosti storitev. Tako bi lahko preučitev razmerja med dojemanjem komitentov glede kakovosti bančnih storitev in osebnostnih značilnosti ponudnikov storitev omogočila boljše razumevanje celotne kakovosti storitev. Obenem velja dodati, da osebne značilnosti ali lastnosti vplivajo na vedenje zaposlenih pozitivno ali negativno in da je zato izrednega pomena v bančnem sektorju zagotavljati osebnostni razvoj zaposlenih.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina