Korporativno upravljanje bank in odgovornost

Mejra Festić

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 3 | Stran(i): 28-38

Korporativno upravljanje bank odgovornost poslovodstva

Bančnikom so po zakonu naloženi "profesionalna skrbnost", "najvišji etični standardi", "preprečevanje navzkrižja interesov", "upoštevanje pravil dobre prakse" in "varstvo potrošnikov". Profesionalna skrbnost gospodarjenja s tujimi sredstvi v ničemer ni pravica uprave in/ali njenega nadzornega sveta, še posebno pa ne pomeni njihove pridobljene pravice, ampak jim prvenstveno nalaga dolžnost pravilnega gospodarjenja s tujimi sredstvi. Kršitev zapovedane skrbnosti je krivda, stopnjo oddaljenosti od te skrbnosti pa lahko argumentiramo kot stopnjo krivde. Če razumen človek ne bi vložil denarja v določen projekt, za katerega je bankir voljan odobriti kredit iz tujih sredstev, potem bankir ravna že pod stopnjo skrbnosti.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina