Alternativno reševanje potrošniških sporov

Metka Stegovec

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 3 | Stran(i): 2-7

alternativno reševanje potrošniških sporov ponudnik storitev potrošnik

Vsak izmed nas dnevno vstopa v potrošniška razmerja, v katerih kot potrošnik kupuje blago in opravlja (bančne) storitve. Potrošnik je v razmerju do ponudnika v neenakem položaju, tako glede ekonomske moči kot tudi z vidika pravnega in strokovnega znanja. To dejstvo je pomembno pri vzpostavljanju pravnega sistema varstva potrošnikov. Vse večji pomen se pripisuje alternativnemu reševanju potrošniških sporov, saj so tipični potrošniški spori takšni, da glede na njihovo ekonomsko vrednost ter razliko v ekonomski moči, pravnem znanju in izkušnjah med potrošnikom in ponudnikom klasični sodni pravdni postopek ni primerna oblika za njihovo reševanje. Največ pritožb strank v bančništvu je pričakovano s področij najbolj množične uporabe bančnih storitev, kot so računi, kartične storitve in tržne poti. Največ primerov alternativnega reševanja potrošniških sporov pa je povezanih z zlorabami ukradenih ali izgubljenih kartic na bankomatih in prodajnih mestih, kjer je sporno predvsem vprašanje dolžne skrbnosti imetnika plačilnega instrumenta, torej potrošnika, glede varovanja varnostih elementov.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina