Produktivnost slovenskih družb

Polona Domadenik

Denis Marinšek in Bojan Ivanc

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 1-2 | Stran(i): 51-59

produktivnost produktivnost slovenskih družb velikost podjetja

Analize produktivnosti in učinkovitosti imajo svoje korenine v raziskovanju gospodarske rasti. Del ekonomske literature pripisuje gospodarsko rast izboljšanju produktivnosti preko napredka v tehnologiji in organizaciji proizvodnje, drug del pa poudarja pomembnost investicij v človeški kapital, znanje in fiksni kapital (stroji, zgradbe, vozila). Pomembna naloga za ekonomiste je tako bilo poiskati način, s katerim bi merili del gospodarske rasti, ki je posledica tehnoloških dejavnikov (produktivnost) via-a-vis povečanju kapitala in dela. Te raziskave spadajo v skupino analiz izvorov gospodarske rasti, intelektualne okvire katerim je podal Hulten (2011) z definicijo skupne faktorske produktivnosti (Total Factor Productivity, v nadaljevanju TFP). TFP je tako del rezultata (»outputa«), ki ni pojasnjen z količino porabljenega vhodnega materiala (»inputa«) v proizvodnem procesu. Tako je določen kot učinkovitost in intenzivnost uporabljenih inputov v proizvodnji (Comin, 2009).

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina