Primerjalnopravna ureditev enotirnega sistema upravljanja v Evropski uniji, Veliki Britaniji in Sloveniji

Petra Frešer

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 1-2 | Stran(i): 24-31

dvotirni sistem upravljanja enotirni sistem upravljanja primerjava

V prispevku je analizirana in primerjana pravna ureditev enotirnega sistema upravljanja delniških družb v Sloveniji, Veliki Britaniji in Evropski uniji. Predstavljeni so ureditev enotirnega sistema upravljanja, normirana v slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah, britanskem Companies Act 2006 in Uredbi Sveta (ES) o statutu evropske družbe (SE), ter priporočila vsebovana v Slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Britanskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Prikazane so skupne značilnosti in razlike med obema nacionalnima sistemoma ter sistemom upravljanja, določenim na ravni Evropske unije.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina