Prednosti in slabosti uvedbe MSRP 9 za kreditni portfelj z vidika upravljanja tveganj

Boštjan Leskovar

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 1-2 | Stran(i): 19-23

MSRP 9

S prvim januarjem letošnjega leta je začel veljati nov Mednarodni standard o računovodskem poročanju 9 (MSRP 9) , ki med drugim na novo opredeljuje sistem določanja oslabitev za donosne terjatve. Tako kot pravila kapitalskega sporazuma Basel III , je tudi MSRP 9 odgovor na finančno krizo oz. na pomanjkljivosti takrat veljavnih standardov o oslabitvah, ki jih je opredeljeval Mednarodni računovodski standard 39 (MRS 39). Banke naj bi času krize prekasno zaznale poslabšanje kakovosti kreditnih portfeljev in so zato oblikovale bistveno premalo oslabitev.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina