Poslovanje bank v letu 2016

Sabina in Bojan Taškar Beloglavec

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 1-2 | Stran(i): 51-59

2016 poslovanje bank

Banke v Sloveniji so se tudi v letu 2016 soočale s številnimi izzivi, ki jih je narekovalo zunanje okolje. Banke namreč poslujejo v dolgoročnem obdobju nizkih obrestnih mer, kar bistveno negativno vpliva na njihovo donosnost. Tozadevno pozitivni učinki izhajajo pretežno iz sproščanja oslabitev in iz rezervacij, ki se na srednji in dolgi rok ne bodo nadaljevali. Kaže, da se trend upadanja neto obrestne marže še ne bo tako hitro ustalil, obseg bančnih posojil pa se bo le postopoma povečeval. Vse to sili banke k še aktivnejšemu prilagajanju zunanjemu okolju. Iz tega sledi tudi vse večja in ostrejša konkurenca, boj za vsakega novega komitenta in s tem za možnost plasiranja naložb, kakor tudi nadaljnja konsolidacija bančnega sistema v Sloveniji. Prav tako se banke prilagajajo s krčenjem stroškov, prilagajajo poslovne modele in digitalizirajo poslovanje. Glede na to, da se je v aktivi bančnih bilanc v preteklosti nabralo veliko nedonosnih izpostavljenosti, so banke tudi v letu 2016 veliko pozornosti namenile prav temu segmentu poslovanja. Na poslovanje bank pa vpliva tudi krepitev bančne regulative.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina