Kontraproduktivno vedenje zaposlenih kot del individualne uspešnosti zaposlenih

Živa Veingerl Čič in Simona Šarotar Žižek

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 1-2 | Stran(i): 41-46

individualna uspešnost zaposlenega kontraproduktivno vedenje uspešnost organizacije

Za doseganje uspešnosti organizacij, v tem primeru bank, je ključnega pomena individualna uspešnost zaposlenega (IDU). To tvorijo tri dimenzije, in sicer: (1) uspešnost izvajanja nalog, (2) vsebinska uspešnost in (3) kontraproduktivno vedenje, pri katerem gre za ravnanje in vedenje zaposlenih, ki je v nasprotju s cilji organizacije. Ker je v bančnem sektorju gradnja odnosa s komitenti ključnega pomena, se je potrebno zavedati, da pa je kontraproduktivno vedenje zaposlenih, ki je večinoma neopaženo, neprijavljeno ali oboje, pomembna komponenta IDU, ki negativno vpliva na klimo in odnose ter na individualno in s tem tudi organizacijsko uspešnost.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina